Długi mogą powodować poważne problemy, do których zalicza się również ryzyko egzekucji komorniczej. Czy komornik może zajmować wynagrodzenie pracownika? Jeśli tak, ile może on zająć? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane!

Czy komornik może zająć wynagrodzenie?

Komornik sądowy może zająć wynagrodzenie pracownika – dłużnika w określonych sytuacjach prawnych. Poza dłużnikiem, informowany o zajęciu jest również pracodawca, z którym komornik Gliwice czy z innej miejscowości będzie w sprawie egzekucji prowadził wymianę korespondencji.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. W tym celu najczęściej kontaktuje się z bankiem, gdy pracownik otrzymuje wypłatę na konto bankowe, a następnie wykonuje blokadę środków. W ten sposób dłużnik z zajęciem komorniczym nie ma możliwości wybrania zablokowanych środków z bankomatu czy płacenia kartą w sklepie.

W 2024 roku, komornik może zająć maksymalnie:

  • 60% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z powodu alimentów,

  • 50% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z innych powodów.

Warto jednak podkreślić, że komornik Gliwice – https://komornikgliwice.com/ musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Kwota wolna od zajęcia wzrosła do 3181,5 zł na początku 2024 roku, natomiast od lipca 2024 będzie wynosiła 3225 zł.

Z kolei w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło, komornik może zająć 100% wypłaty dłużnika.

 

Czy komornik może zająć inne źródła dochodu dłużnika?

Tak, komornik może zająć inne źródła dochodu dłużnika. Oto kilka przykładów:

  • Emerytura i renta – komornik może zająć część emerytury lub renty dłużnika. Od 2019 roku maksymalna kwota zajęcia to 25% jego dochodów, dlatego też zajmowane jest 75% minimalnej emerytury albo renty. Natomiast przy długach alimentacyjnych to 60% renty minimalnej.

  • Umowa zlecenia oraz umowa dzieło – generalnie w przypadku umów takich jak umowa zlecenie i umowa o dzieło komornik może zająć całość wynagrodzenia.

  • Środki na koncie bankowym – komornik może zająć środki znajdujące się już na rachunku bankowym, jak również te, które wpłyną na konto w przyszłości.

Warto wskazać, że komornik nie może zająć środków przekazywanych w ramach programu 500+, obecnie programu 800+.

Należy pamiętać, że istnieją określone limity i zasady, które regulują zakres uprawnień komornika, a także chronią interesy dłużników. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Specjalista będzie mógł wtedy doradzić, co zrobić w takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =